logo promo

Žemės sklypo kadastriniai matavimai

Geodezija

Geodeziniai matavimai geodezija geodezija ir kadastras geodezinė byla geodezinės nuotraukos kadastro byla -

ProjektaiŽemės sklypų kadastriniai matavimai (geodezija)

Telefonas užsakymui: 8-605-70770, 8-684-29018 ir 2 490055 Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus:

nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos; geodeziniais prietaisais nustatomos riboženklių koordinatės, išmatuojamos žemės sklypo ribos, nustatomi kiti žemės sklypo ribų posūkio taškai ir ne mažiau kaip trys kiekviename sklype esančio pastato, išskyrus laikino pastato, kertės. Kadastriniai matavimai atliekami susiejant matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu arba su vietiniu geodeziniu tinklu, kuris susietas su valstybine koordinačių sistema; kartografuojami žemės naudmenų kontūrai vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41 – 1539), 15.2.4 – 15.2.10 punktais bei žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 patvirtintos Žemės valstybinės apskaitos tvarkos (Žin., 2002, Nr. 80-3472) 14 – 22 punktais; pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami tų teritorijų plotai; matuojami ir plane pažymimi statiniai ir objektai, kuriems nustatyti servitutai; parengiamas žemės sklypo planas; apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija; apskaičiuojama žemės sklypo vertė ir vidutinė rinkos vertė; parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma; suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Pastato geodezinės (kontrolinės) nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus statinių geodezines nuotraukas. Reikalingi dokumentai : 1.Žemės sklypo registro pažymėjimas 2.Turimas žemės sklypo planas 3.Techninis projektas

Planai notarinei sutarčiai sudaryti

Naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendrasavininkių nustatymas, arba parduodamos žemės sklypo dalies tarp esamo savininko ir būsimo savininko naudojimosi tvarkos nustatymas ir plano parengimas sandoriui.

Taip pat teikiama sunaikintų riboženklių atstatymo paslauga.

Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Palaikink mus!
×
×